מבחן בתנך לכיתה ד’ על פי התוכנית החדשה

תוכנית הלימודים תנ”ך (החדשה)

נסו כאן למבחנים לכיתה ד בתנך לפי התוכנית החדשה

הצעות לסיפורים: כיצד מספרים?
בריאת העולם )בראשית א’-ב'(
גן העדן )בראשית ג'(
פרשת המבול )בראשית ו’, ה’ ואילך(
מגדל בבל )בראשית י”א, א-ט(
הכנסת האורחים של אברהם והבשורה על הולדת יצחק
)בראשית י”ח, א-יט(
יצחק ורבקה )בראשית כ”ד(
הולדת עשיו ויעקב )בראשית כ”ה, יט-לד(
חלום יעקב )בראשית כ”ח, א-כב(
אהבת יעקב לרחל )בראשית כ”ט(
יוסף ואחיו; חלומות יוסף ומכירתו )בראשית ל”ז(
יוסף במצרים )בחירה של פרק אחד מתוך בראשית ל”ט-מ”א(
פגישת יוסף ואחיו )בחירה של פרק אחד מתוך בראשית מ”ב, מ”ד, מ”ה(