עשרה בטבת – מצגות, דפי עבודה, פעילויות ועוד

עשרה בטבת-מה קרה ביום זה-מצגת!-אתר דפי עבודה

פעילות לעשרה בטבת אתר משרד החינוך
 תפזורת עשרה בטבת/אתר דפי עבודה