פעילויות בחשבון סביב נושא חג החנוכה

 

פעילויות נוספות