משימות אתגר לתלמידי כיתה א

בחשבון

לחצו עם הקישור להצגת החוברת

משימות אתגר לתלמידי כיתה א חשיב פשוט חשבון

http://www.pashut-heshbon.co.il/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8.html

משימות אתגר לתלמידי כיתה א חשיב

http://www.hashiv.co.il/image/users/28156/ftp/my_files/drills-sheets/tests/test1%20new.pdf?id=24766018

 

http://www.hashiv.co.il/image/users/28156/ftp/my_files/drills-sheets/etgar/to-reach-six%20new.pdf?id=24766132