גיאוגרפיה לכיתות ה’,ו’,ז’,ח’ חומרי למידה

גיאוגרפיה לכיתות ה’

הכרת היבשות והאוקיינוסים בעולם לכיתה ה/yadla5.org.il

אוקיינוסים,ימים קטבים לכיתה ה/orianit.edu-negev.gov.il

דף מושגים מעולה בגאוגרפיה כולל שאלות/נירה 63פורום תפוז

מצגת לשיעורי גיאוגרפיה לכיתה ה’

אתר אופק גיאוגרפיה כיתה ה

זיהום הים התיכון כיתה ה-ו כלים שלובים/עילית נר

ארצות הים התיכון לכיתה ה הכרות/עילית נר

כיתה ה’ הגלובוס מבדק/פורום תפוז

משימה מתוקשבת בגיאוגרפיה לכיתה ה מפות ומיפוי /mkm-haifa.co.il

גיאוגרפיה לכיתות ו’

משימות ודפי עבודה בגיאוגרפיה לכיתה ו משרד החינוך

מים בישראל

מזג האויר

 אזורים

שימושי קרקע לאורך חופי ישראל

שימושי קרקע בגליל-איכות סביבה

תעשייה

אזורים הרריים גבוהים

תיירות בישראל

גבולות

איכות סביבה מיקומו של נמל התעופה המרכזי בישראל

לומדים מן האטלס – ערי נמל

מישור החוף התיכון 1922-1996

אגד הערים תל-אביב יפו

בוחרים מקום מגורים

האקלים ואנחנו

תהליכי הגירה בצפון הארץ

היישובים בצפון הארץ ובמישור החוף

התיישבות באזור הררי

לומדים מן האטלס – פינלנד

לומדים מן האטלס – צפיפות אוכלוסין

מישור החוף וצפון הארץ לכיתה ו/אתר מטח

דף מושגים בגיאוגרפיה לכיתה ה-ו מצגת מרשימה

מילון ענקי(לקסיקון) בגיאוגרפיה(לפי הא-ב)/lib.cet.ac.il

מילון מונחים גיאוגרפיה

מבחנים בגיאוגרפיה לכיתה ו

מבחן על המים בישראל/אתר מבחנים

מבחן לכיתה ו בנושא האקלים/פורום תפוז

מבחן מישור החוף לכיתה ו/ליאם 711 בפורום בתפוז

מבחן אדם ונוף במישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ/דולי510 בפורום מורים בתפוז

מבחן בגיאוגרפיה בנושא המיםמבחן המים לכיתה ו/פורום תפוז

מבחן מישור החוף וצפון הארץ לכיתה ו/ליאם 711 בפורום תפוז

מבחן על צפון הארץ/אתר מבחנים

מבחן לכיתה ו – מדינות בעולם סין/בית הספר שחר(אשדוד)

מבחן מישור החוף לכיתה ו/אתר מבחנים

סרטים בנושא גאוגרפיה

בריינפופ גאוגרפיה (יש סרטים בחינם!)

אתר גלים גיאוגרפיה

המוביל הארצי/בית ספר שחר אשדוד

גיאוגרפיה כיתה ז

דף עבודה /מבחן בגיאוגרפיה כיתה ז

נושאים:סלעים,יבשות,הרי געש,נופים,משקעים,סוגי סלעים וסלעי יסוד לחץ כאן

צפיה בכדור הארץ– לוויני מדהים!

אתר עם מפות כל העולם/מסע אחר

תצלומי לוין מקומות מיוחדים

גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה של מטח-geo.cet.ac.il

מהי גיאוגרפיה?

ספר גיאוגרפיה לכיתה ז

גלובליזציה

גלובליזציה מבחניםגלובליזציה יתרונות וחסרונות

גלובליזציה מצגותסיכומים גלובליזציה

סיכום אזורים דלילי אוכלוסין וצפופי אוכלוסין וגלובליזציה

מבחן אטלס כיתה ז/mivhanim.com

אנשים ויישובים כותר

מבחן ארצות הים התיכון גיאוגרפיה/בית-ספר.org.il

מבחנים אנשים ויישובים-לקראת המבחן

חזרה למבחן בנושא צפיפות האוכלוסייה והתפרוסת שלה בעולם

מיומנויות המפה והאטלס-מרכיבי המפה ומבנה האטלס/חנה זיגמן
אנשים במרחב – גיאוגרפיה של האדם
שאלות חזרה למבחן על אזורים צפופי אוכלוסין/בית ספר ע”ש רועי קליין

גיאוגרפיה כיתה ח

 מבחן האטמוספרה כיתה ח’

שאלות חזרה למבחן כיתות ח אל מעמקי האדמה/תיכון רועי קליין

מבחן בגאוגרפיה- על מזג אוויר ועל אקלים/orianit.edu-negev.gov.il

משימה בגיאוגרפיה לכיתה ח/sites.google.com/a/madaimas.org.il

דף עבודה כיתות ח’ קרינת השמש והאטמוספרה שאלות בנושא אלבדו ואפקט החממה/אורט גן יבנה

 כיתה ח’ גיאורפיה

מבדק מס. 1 גיאורפיה אקלים ואטמוספרה

מחזור המים ותופעות מזג אוויר לכיתה ח

מחזור המים ותופעות מזג אוויר – דף 2

שימושים במשאבי כדור הארץ.לכיתה ח

תהליכים מחזוריים בכדור הארץ- תהליכים פנימיים.

תהליכים מחזוריים בכדור הארץ- תהליכים פנימיים לכיתה ח

מבדק מעורב בתחום “מדעי כדור הארץ” לכיתה ח

מבחן/מבדק אקלים ואדם – שינויי אקלים וחיזוי אקלימי לכיתה ח

משאבי כדור הארץ ניצולם ודרכי שימורם לכיתה ח

מבחנים בגיאוגרפיה כיתה ח

סיכומים בגיאוגרפיה/2009.be.edu1.org.il יעל:

תהליכי הגלובליזציה משנים את העולם- סיכום

תהליכי הגלובליזציה משנים את העולם

מושגי יסוד גיאוגרפיה כיתה ח-מושגי יסוד אקלים(חזרה מבחן)

לחץ אויר ורוחות

מפרט הוראה בגיאוגרפיה לדוגמה

התמצאות אטלס כיתה ח /mivhanim.com