דפי עבודה שברים לכיתות ה’ ו’

השוואת שברים לכיתה ה

שברים – השלם את השבר החסר 

השלם את החסר חיבור שברים 

דף עבודה השוואת שברים

השלם את השבר החסר – חיבור שברים דפי עבודה להדפסה

חיבור שברים שונים מכנה שונה עד 10

חיבור שברים שונים בעלי מכנה עד 20 

חיסור שברים דומים עד 100 

דף מעורבב חיבור שברים מכנה שונה ומכנה שווה דומה 

חילוק שברים עשרוניים-תרגולון

שבר עשרוני חילוק ב-10 – תרגולון

כפל וחילוק שברים עשרונייים-storage.cet.ac.il

חילוק שבר עשרוני ארוך  – תרגולון

השואת שברים גדול קטן שווה תרגיל 2

השואת שברים גדול קטן שווה דף עבודה

שברים מי יותר גדול ?