פתיחת שנת הלימודים תשע”ח

יום שישי, י’ באלול התשע”ז, 1.9.2017, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הרגילה

 פתיחת שנת הלימודים התשע”ט

שנת הלימודים התשע”ט תחל ביום ראשון, כ”ב באלול התשע”ח, 2 בספטמבר 2018.