נושא השנה 70 שנה למדינת ישראל

יום ההכרזה בראי העיתונות >> צילומים נדירים מהעיתונות

מקור הספריה הלאומית :
רעיון לפעילות דונו בקבוצה על כותרות העיתונים.

אוסף קישורים מ-60 שנה למדינת ישראל מאתר משרד החינוך ראו כאן (אפשר להשתמש גם בזה..)

הכרזת העצמאות של מדינת ישראל – מגילת העצמאות/amalnet.k12.i

חשיבות ארץ ישראל וקדושתה דף לתלמידים– מומלץ!!!

דוגמאות לקישוטי קיר ל70 שנה למדינת ישראל (הדוגמאות של יום העצמאות משנים קודמות)

מלחמות ישראל דף פעילות/orianit.edu-negev.gov.il

לגיל הרך: דף עבודה על מגילת העצמאות- עופרים

 הצעות לפעילויות בנושא יום העצמאות לאורך כל השנה

המסע לירושלים – תכנית ירושלים מתחברת לתכנית “המסע לירושלים” שפותחה על ידי מינהל חברה ונוער, אגף של”ח וידיעת הארץ. התכנית נועדה להעמיק את הזיקה של התלמידים לירושלים באמצעות סיורים בעיר לאורך שנות הלימוד במערכת החינוך.

יום ירושלים –  הצעות לפעילויות ולמערכי שיעור באגף מורשת.

יצירות בנושא ירושלים  – טבלה ובה מראי מקום ליצירות (שירים וסיפורים) בנושא ירושלים היכולים לשמש אתכם בתכנון הפעילות בנושא. האסופה נערכה על-ידי המנחות המחוזיות לחינוך לשוני של מחוז תל-אביב.