שירים למסיבת סיום

החגיגה נגמרת-נעמי שמרשירי סוף שנה סיכום אתר מאקו

דברים שרציתי לומר/יהודה פוליקרשירים לסוף שנה לכיתה א,

שיר סיום שנת לימודים לכיתה אמסיבת סיום כיתה א,

שיר סיום שנת לימודים לכיתה א

החגיגה נגמרתשיר סיוםסוף זה תמיד התחלה,תקוות השיר,

יש אלף כוכבים-שיר לתלמידים