מבחן כיתה ח מדעים כימיה

עבודת חזרה לקראת מבחן במדעים(תרכובת,אטום,פרוטונים,אלקטרונים,תחמוצת ,מצב צבירה,

תהליך הפוטוסינתזה…)

קישורים מ-https://sites.google.com/a/yadsason.tzafonet.org.il/vner/my-forms

הכנה למבחן בנושא אטום וטבלה מחזורית

מבדק אטום וטבלה המחזורית כיתה ח

חומרים לכיתה ח חוברת 

שאלות תרכובות כיתה ח

מבחן מיצב לדוגמה

שאלות חשמל כיתה ז

כיתה ח’- הכנה למיצ”ב במדעים (אלקטרוליזה,חומרים וכימיה,תערובות,הטבלה המחזורית, סידור האטומים,מתכות ואל מתכות,תרכובות)

שאלות חזרה לנפח ומסה

כימיה שאלות ותשובות כיתה ח