מבחן מיצב במתמטיקה לכיתה ח | מבחנים, דפי עבודה לבתי הספר

מבחן מיצב במתמטיקה לכיתה חמבחן מיצ”ב במתמטיקה לכיתה ח

מבחן מיצ”ב במתמטיקה לכיתה ח

קישורים ממומנים

השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלום

_________________________

 

מבחני מיצ”ב מתמטיקה משנים קודמות

מבחני מיצ”ב לכיתה ח במתמטיקה

מיצ”ב כיתה ח תשע”ב-א’

מיצ”ב תשע”ב-ב’

מיצ”ב במתמטיקה  תשע”א-א’

מיצ”ב תשע”א-ב’

מיצ”ב תש”ע-א’

מיצ”ב כיתה ח חשבון תש”ע-ב’

מיצ”ב תשס”ט-א’

מיצ”ב תשס”ט-ב’

מיצ”ב במתמטיקה לכיתות ח תשס”ח-א’

מיצ”ב תשס”ח-ב’

מיצ”ב כיתה ח מתמטיקה תשס”ז-א’

מיצ”ב תשס”ז-ב’

מיצ”ב תשס”ו – א’

מיצ”ב תשס”ו -ב’

מיצ”ב תשס”ה -א’

מיצ”ב תשס”ה -ב’

מיצ”ב תשס”ד-א’

מיצ”ב תשס”ד-ב’

מיצ”ב תשס”ג-א

מיצ”ב תשס”ג-ב

מיצ”ב תשס”ב

מבחני מיצב בחשבון לכיתה ח

כיתה ח מבחני מיצב להדפסה

קישורים ממומנים

השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלום

השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלום

_________________________

 תקנון האתר מדיניות פרטיות
CLOSE
CLOSE