המהפכה התעשייתית מבחן | מבחנים, דפי עבודה לבתי הספר

המהפכה התעשייתית מבחן המהפכה התעשייתית מבחן

מבחן בהיסטוריה לכיתה ח – המהפכה התעשייתית והסוציאליזם

עבודה בהמהפיכה התעשייתית מבחן הכנה למבחן(מצוקות וקשיים, עבודה,מפעלים,מפות ועוד)

הכנה למבחן בנושא המהפיכה התעשייתית+חברה ויחיד בתהליך התיעוש

הכנה למבחן בהיסטוריה- כיתה ח’  מהפכה תעשייתית

המהפיכה התעשייתית סיכום+שאלות בנושא לתלמידי חטיבה

מבחנים בהיסטוריה כיתה ז

מבחנים בהיסטוריה כיתה י

השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלוםתקנון האתר מדיניות פרטיות
CLOSE
CLOSE