מבחנים ארציים בדינים | מבחנים, דפי עבודה לבתי הספר

מבחנים ארציים בדיניםמבחנים ארציים בדינים

מבחן ארצי בדינים לכיתה ה להדפסה

השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלום

תושב”ע (הבוגר) תשע”ג-א’, תושב”ע (הבוגר)תשע”ג-ב’, תושב”ע (הבוגר) תשע”ב-א’, תושב”ע (הבוגר)תשע”ב-ב’

תושב”ע (הבוגר) תשע”א-א’, תושב”ע (הבוגר)תשע”א-ב’, תושב”ע (הבוגר) תש”ע-א’, תושב”ע (הבוגר) תש”ע-ב’

מבחן ארצי בדינים לכיתה ה להדפסה עם תשובות

תושב”ע (הבוגר) תשס”ט-א’, תושב”ע (הבוגר)תשס”ט-ב’, תושב”ע (הבוגר) תשס”ח-א’, תושב”ע (הבוגר)תשס”ח-ב’

תושב”ע –  תשס”ז, תושב”ע ותנ”ך –  תשס”ה

מבחן ארצי בדינים לכיתה ה לדוגמה להדפסה כולל תשובות

חמ”ד -מבחן בדינים לכיתה ה’

מבחנים ארציים לדוגמה משנים קודמות

מבחן ארצי בדינים – התשנ”ד, מבחן ארצי בדינים – התשנ”ה, מבחן ארצי בדינים – התשנ”ו
מבחן ארצי בדינים – התשנ”ז, מבחן ארצי בדינים – התשנ”ח, מבחן ארצי בדינים – התשנ”ט כולל פתרונות, מבחן ארצי בדינים – התש”ס, מבחן ארצי בדינים – התשס”א עם פתרונות

אלו חסר לנו נשמח לקבל מכם :

מבחן ארצי בדינים – התשס”ב,מבחן ארצי בדינים – התש”ס,מבחן ארצי בדינים – התשס”ג,מבחן ארצי בדינים – התשס”ד,מבחן ארצי בדינים – התשע”א,מבחן ארצי בדינים – התשע”ג,מבחן ארצי בדינים – התשס”ד,מבחן ארצי בדינים – התשע”ד,מבחן ארצי בדינים – התשע”ב,מבחן ארצי בדינים – התשע”א,מבחן ארצי בדינים – התש”ע

לכניסה למבחניםתקנון האתר מדיניות פרטיות
CLOSE
CLOSE