מבחנים ארציים במדבר | מבחנים לכל גיל

מבחנים ארציים במדבר


מבחנים ארציים במדבר

השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלום

מאגר גדול של מבחנים משנים קודמות מבחנים ארציים בספר במדבר לכיתה ד ‘(חמ”ד)

מבחנים ארציים בתורה לכיתה ד :

מבחני חמ”ד תשע”ג – א’, מבחני חמ”ד תשע”ג – ב’, מבחני חמ”ד תשע”ב – א’, מבחני חמ”ד תשע”ב – ב’

מבחני חמ”ד תשע”א – א’, מבחני חמ”ד תשע”א – ב’, מבחני חמ”ד תש”ע – א’, מבחני חמ”ד תש”ע – ב’

מבחני חמ”ד תשס”ט – א’, מבחני חמ”ד תשס”ט – ב’, מבחני חמ”ד תשס”ח – א’, מבחני חמ”ד תשס”ח – ב’

מבחני חמ”ד תשס”ז, מבחני חמ”ד תשס”ה, מבחני חמ”ד תשס”ד, מבחני חמ”ד תשס”ג, מבחני חמ”ד תשס”ב

לכניסה למאגר המבחנים ארציים חמ”ד לחץ כאן

השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלום

מבחן ארצי על ספר במדבר לכיתות ד להדפסה

פרק י’, ט-י; פרק יא,כב; פרק יב, ג, ז-ח, יא, יג; פרק יד, ז’, י”ט-כ’;

פרק ט”ז, כב; פרק כ”ג, ז-י’ או פרק כד ה’-ט’.

פרק י, ט-י; פרק יא,כב; פרק יב, ג, ז-ח, יא, יג; פרק יד, ז, יט-כ

פרק ט”ז, כב פרק כ”ג, ז-י’ או פרק כד ה’-טתקנון האתר מדיניות פרטיות
CLOSE
CLOSE