מבחן סוף שנה בחשבון כיתה ג | מבחנים, דפי עבודה לבתי הספר

מבחן סוף שנה בחשבון כיתה גמבחן סוף שנה בחשבון כיתה ג

מבחן בחשבון לכיתה ג’ לסוף שנה בנושאים : מכפלה, תרגילי חיבור, חוק הפילוג,כפל, בעיות מילוליות, חילוק לחץ כאן לכניסה והדפסת המבחן

מבחן סוף שנה כיתה ג תפנית בנושאים : חיבור חיסור כפל חילוק,בעיות בחשבון,כתיבת ספרות,ציר המספרים, השלמת מספר חסר,זויות,הנדסה,משולשים צורות ועוד…

מבחנים נוספים בחשבון לכיתה ג

מבחן בחשבון כיתה גתקנון האתר מדיניות פרטיות
CLOSE
CLOSE