מבחני מפמ"ר | מבחנים לכל גיל

מבחני מפמ”ר


מבחני מפמ”ר

  השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלום

מבחן מפמ”ר כיתה ו

מפמ”ר בלשון לכיתה ז
מפמ”ר מתמטיקה כיתה ז
מפמ”ר במדעים כיתה ז

כיתה ו’/עזריאלי

מבחן מפמ”ר כיתה ז

כיתה ז’/עזריאלי

מבחן מפמ”ר כיתה ח

כיתה ח’ תשס”ב/עזריאלי

כיתה ח’ תשס”ג טור א’/עזריאלי

כיתה ח’ תשס”ג טור ב’/עזריאלי

 

מבחן מפמ”ר כיתה ט

קובץ תרגילים במבחני מפמ”ר כיתה ט’/עזריאלי

כיתה ט’ רמה א’/עזריאלי

כיתה ט’ רמה ב’/עזריאלי

מבחני מפמ”ר מתמטיקה

השתתפו בהגרלת הלוטו השבועית ללא תשלום

מפמ”ר כיתה ז/האתר למורי ישראל

מבחן מפמר במתמטיקה – כיתות ז’

מבחן מפמר במתמטיקה – כיתות ז’ – משרד החינוך

מבחן מפמר במתמטיקה – כיתות ז’ מופת

פתרונות למבחני מפמ”ר משנים קודמות/clickit3.ort.org.il

לדף המלא של תרגילי מפמ”ר עזריאלי לחץ כאן

מבחני מפמ”ר מתמטיקה

מבחני מפמ ר מתמטיקה כיתה ט בערבית

מבחני מפמ ר מתמטיקה כיתה ח

מבחני מפמ ר מתמטיקה כיתה ג

מבחני מפמר מתמטיקה יסודי

מבחני מפמ”ר מתמטיקה כיתה ו

מבחני מפמר במתמטיקה יסודי

מבחני מפמ”ר מתמטיקה טתקנון האתר מדיניות פרטיות
CLOSE
CLOSE